Japie Gouws

Ooreenkomste tussen sake en kultuur

Die ATKV het in 1930 ontstaan as ’n debatvereniging. Dié stigtersgroep het uit spoorwegwerkers bestaan wat ten doel gehad het om die Afrikaanse taal en kultuur te bevorder. Wat hierdie groep van ander soortgelyke organisasies onderskei, is die aankoop van ’n plaas naby Hartenbos in 1936. Hierdie plaas is ontwikkel in ’n vakansie-oord.As deel van die ATKV se sakebelange, besit die organisasie vandag onder meer sewe ontwikkelde vakansie-oorde en twee aftree-behuisingsprojekte. Lidmaatskap van die ATKV is in die laat 80’s oopgestel. Die organisasie word as ’n maatskappy op gesonde sakebeginsels bestuur.

Japie Gouws, besturende direkteur: ATKV is ’n geoktrooieerde rekenmeester met jare se ervaring as die finansiële hoof by van die land se grootste landboubesighede. Hy is ook die eienaar van ’n ketting skryfbehoeftewinkels in die Suid-Kaap.

Dit is opvallend dat dit juis hierdie sterk finansiële agtergrond, tesame met ’n natuurlike liefde vir kultuur is wat van Japie die ideale persoon maak om só ’n unieke model te bestuur. Hy beklemtoon dat sake en kultuur twee aparte fokuspunte het, maar dat daar ook ooreenkomste is.

“Ons probeer goeie sakebeginsels by kultuur toepas sodat jy ’n volhoubare maatskappy volgens besigheidsbeginsels daarstel.�  Hierdie samewerking kan as “goeie kruisbestuiwing� voordele vir altwee afdelings inhou.

Een van die fokuspunte van die ATKV is onderwys. Japie sê dit is alle Suid-Afrikaners se verantwoordelikheid om nie net op die paar duisend goeie skole te fokus nie, maar op die meer as 20 000 swakker skole.  Die ATKV glo “onderwys is ook my verantwoordelikheid�.

Na aanleiding van Japie se ervaring in die landbousektor wou Theo graag sy mening hoor oor die landbou. Dit is Japie se indruk dat boere en die landbou as geheel uitstekend daarin slaag om aan te pas.

“Suid-Afrikaanse boere is van die beste landbouers in die wêreld�. Hy meen indringende debat is nodig om landboukwessies aan te spreek, maar ook dat die landbou se groot potensiaal ontgin moét word vir ’n rooskleurige toekoms vir die sektor.

Dit is opvallend dat Japie en die ATKV hard werk vir ’n beter Suid-Afrika vir almal. Regdeur die onderhoud kry ek die gevoel dat kultuur hier beskou word as ’n samebindende instrument op die pad na ’n beter Suid-Afrika en nie as ’n verdelende wig ingehammer word nie.

Miskien het die ouens in 1930 nie besef hoé versiende die konsep is om ’n volhoubare sakemodel te bou ter ondersteuning van kultuurdoelwitte nie, maar hulle het verseker vir Suid-Afrika ’n besondere nasionale bate nagelaat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *