Sakegesprek boek

Die Sakegesprek boek bevat sowat 38 onderhoude wat Theo Vorster oor die laaste vier jaar met top sakelui gevoer het. Hierdie sakeleiers sluit mense soos Jannie Mouton, Koos Bekker, Whitey Basson, Laurie Dippenaar, Ina Paarman en vele ander bekendes in.

Die doel van die boek is om die sakeleier-onderhoude te boekstaaf op só ‘n manier dat elke leser die pitkos uit die sakeleier se sukses kry wat hy of sy in sy of haar eie loopbaan kan toepas. Daar is geen syfers, finansiële resultate of harde sakenuus in die onderhoude nie, maar ‘n fokus op die suksesresep en die beginsels wat tot die sukses bygedra het.

Die Sakegesprek boek is in Afrikaans en Engels (as Mind Your On Business) beskikbaar.

Daar is ook drie korter eBoeke beskikbaar wat elk ‘n onderhoud met een sakeleier bevat. Hierdie korter boeke bevat onderhoude met Koos Bekker, Braam van Huyssteen en Ina Paarman.

Koop die Sakegesprek boek by Kalahari.com

Koop die Sakegesprek boek en Kindle weergawe by Amazon